വെള്ളമുണ്ട കട്ടയാട് കോക്കടവ് വള്ളി അമ്മദ് (90) നിര്യാതനായി


Ad
വെള്ളമുണ്ട കട്ടയാട് കോക്കടവ് വള്ളി അമ്മദ് (90)  നിര്യാതനായി. മക്കള്‍ഃ മൊയ്ദു, നാസര്‍ മുസ്ലിയാല്‍,ഫാത്തിമ, ഹലീമ.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *