നാളെ വൈദുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
.
അമ്പലവയല്‍ സെക്ഷന് കീഴിലെ അമ്പലവയല്‍ ടൗണ്‍, ഫാം, ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍, കെ.വി.കെ, മാങ്കൊമ്പ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മറുകളില്‍ ഇന്ന് (ചൊവ്വ) രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
വൈദ്യുത ലൈനിനോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന വൃക്ഷ ശിഖരങ്ങള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനാല്‍ വെള്ളമുണ്ട സെക്ഷനു കീഴിലെ കുനികരച്ചാല്‍, പാറക്കടവ്, ഇന്‍ഡിയെരിക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും എച്ച്.ടി. ലൈന്‍  വര്‍ക്ക്  നടക്കുന്നതിനാല്‍ വെള്ളമുണ്ട സര്‍വീസ് സ്റ്റേഷന്‍, പഴഞ്ചന ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് (ചൊവ്വ) രാവിലെ 9  മുതല്‍ 5.30 വരെ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
 കോറോം  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്  കീഴില്‍  വരുന്ന  കോറോം ടൗണില്‍  ഇന്ന് ( ചൊവ്വ) രാവിലെ 9 മുതല്‍  വൈകുന്നേരം  5.30  വരെ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദുതി മുടങ്ങും.
AdAdAd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *