ആര്യോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ മലയാളിയുടെയത്ര ശ്രദ്ധ മറ്റാർക്കുമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ* *ടിപ്സ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും.*


Ad
*🌀NEWSWAYANAD*
*HEALTH  TIPS👩‍⚕👩‍⚕*
 *ആര്യോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ മലയാളിയുടെയത്ര ശ്രദ്ധ മറ്റാർക്കുമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ* *ടിപ്സ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും.*
🩺🩺👨‍⚕💁‍♂💁‍♂💁‍♂
 🍒🍉🍇🍍🍓
*ഇന്നത്തെ HEALTH TIPS നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വടുവഞ്ചാൽ BHANUSHealth &fitness*
*സെൻട്രലിലെ*
*🩺ഡോ.ഷെറിൻ BAMS*🩺
*Ph: 920 76843 10*
*വയർ കുറക്കാൻ PLANK*
➡️➡️➡️➡️
*വയനാടിൻ്റെ തൽസമയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക🔽*
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *