വോട്ടുചെയ്യാനായി ബൂത്തിലെത്തിയ വയോവൃദ്ധയുടെ വോട്ട് മറ്റാരോ തപാല്‍ വോട്ട് ചെയ്തതായി പരാതി


Ad
വോട്ടുചെയ്യാനായി ബൂത്തിലെത്തിയ വയോവൃദ്ധയുടെ വോട്ട് മറ്റാരോ തപാല്‍ വോട്ട് ചെയ്തതായി പരാതി

വോട്ടുചെയ്യാനായി പ്രായസപ്പെട്ട് ബൂത്തിലെത്തിയ വയോവൃദ്ധയുടെ വോട്ട് മറ്റാരോ തപാല്‍ വോട്ട് ചെയ്തതായി പരാതി.മാനന്തവാടി എടവക പഞ്ചായത്തിലെ 87-ാം നമ്പര്‍ പോളിംഗ് ബൂത്തിലാണ് സംഭവം. 84 കാരിയായ പള്ളിക്കല്‍ മറിയം മരുന്നന്‍ എന്നവരുടെ വോട്ടാണ് ഇവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റാരോ തപാല്‍ വോട്ടായി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത്. തപാല്‍ വോട്ടു ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഇവരുടെ പേര് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ തിരികെപ്പോവുകയായിരുന്നു.ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകി.

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *