ചരമം- മെബിൻ റിച്ചാർഡ്


Ad
മാനന്തവാടി: പുതിയാമറ്റത്തിൽ ചാക്കോയുടെയും മോളിയുടെയും മകൻ മെബിൻ
റിച്ചാർഡ് (31) നിര്യാതനായി.
കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചിക്ത്സയിലായിരുന്നു.
ഭാര്യ: ജിൻസി. മകൻ: അഡോൻ. സഹോദരി: അനിഷ.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *