ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ജി.ബിജു രാജി വെച്ചു.


Ad
ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ജി.ബിജു രാജി വെച്ചു.

മാനന്തവാടി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി പി കെ 

ജയലക്ഷ്മിയുടെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ജി.ബിജു തൽസ്ഥാനം രാജി വെച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *