മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക്


Ad
മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക്

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ മുതൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂർണമായും അടക്കുന്നത്
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *