വാർത്ത വായനാ മത്സരത്തിൽ നീരജ വിനയന് ഒന്നാം സ്ഥാനം.

 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  ബത്തേരി: പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് , സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ജില്ലാതല വാർത്ത വായനാ മത്സരത്തിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ  ബത്തേരി സെന്റ് മേരീസ് കോളജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ നീരജ വിനയൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 

 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *