ലോക് ഡൗണിന്റെ മറവിൽ വയൽ നികത്തുന്നതായി പരാതി

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
മാനന്തവാടി ∙ ലോക് ഡൗണിന്റെ മറവിൽ വള്ളിയൂർക്കാവിന് സമീപം വയൽ
നികത്തുന്നതായി പരാതി. ഫയർ സ്റ്റേഷന് എതിർവശത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വയൽ
നികത്തി കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിന് എതിരെ നാട്ടുകാർ പരാതി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേതുടർന്ന് പയ്യമ്പള്ളി വില്ലേജ് ഒാഫിസർ, നഗരസഭാ
സെക്രട്ടറി, കൃഷി ഒാഫിസർ എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. അനുമതി
വാങ്ങാതെയുള്ള കെട്ടിട നിർമാണം നിർത്തി വയ്ക്കാൻ നിർദേേശം നൽകിയതായി
അധികൃതർ പറഞ്ഞു
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *