തോട്ടം തൊഴിലാളി കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.


Ad
തമിഴ് നാട് ഗൂഡല്ലൂരിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളി കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗൂഡല്ലൂർ ദേവൻ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളി ചന്ദ്രൻ 52 ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
കടുവയെ വെടിവെച്ച് പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്  നാട്ടുകാർ ദേവർ ഷോല വയനാട് സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *