വ്യാപാര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപാരികൾ പതാക ഉയർത്തി


Ad
വ്യാപാര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപാരികൾ പതാക ഉയർത്തി

തരുവണ: വ്യാപാര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ജില്ലയിൽ വ്യാപാരികൾ പതാക ഉയർത്തി മധുരം വിതരണം ചെയ്തു. തരുവണയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള ഹാജി പതാക ഉയർത്തി.യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്‌മാൻ. പി. എസ്, സെക്രട്ടറി ഉസ്മാൻ പള്ളിയാൽ, കെ. ടി. കാലിദ്, എം. നൗഷാദ്, പി. അമ്മദ്, ശ്രീധരൻ, സി.എച്ച്. ഷറഫു, നാസർ, മമ്മൂട്ടി നടുവിൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *