കാപ്പിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം വേണമെന്ന് വയനാട് കലക്ടർ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കാപ്പിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരണം വേണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ കൽപ്പറ്റ: കാപ്പി ഉല്പാദനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും കൂടുതൽ പ്രചാരണം വേണമെന്ന് വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്.സുഹാസ് പറഞ്ഞു. കൽപ്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കോഫി ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച അന്തർദേശീയ കാപ്പി ദിനാചരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് കാപ്പി ഇല്ലാതെ ജീവിതമില്ല.അതിനാൽ കാപ്പിയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് എല്ലാ സഹായവും…


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •