ആലിഹാജി (68) നിര്യാതനായി


Ad
ആലിഹാജി (68) നിര്യാതനായി

മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരിയായിരുന്ന തരുവണ കമ്പ ആലിഹാജി (68) നിര്യതനായി. ഭാര്യ: ഹാജറ. മക്കൾ: റെയ്ഹാനത്ത്, റഹീസ്. മരുമക്കൾ: നാസർ, അർഷി
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *