കാർഗിൽ വിജയദിനം ആചരിച്ച് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മാനന്തവാടി


Ad
കാർഗിൽ വിജയദിനം ആചരിച്ച് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മാനന്തവാടി

മാനന്തവാടി: ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം എൻ.സി.സി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഗിൽ വിജയ ദിനം ഓൺലൈൻ ആയി ആചരിച്ചു. സ്ക്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തോമസ് മാത്യു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ മേജർ ,ഹോണററി ലഫ്റ്റനന്റ് റാഫേൽ പി.എ. (റിട്ടേർഡ്) മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. എൻ. സി.സി. ഓഫീസർ ഹെൻറി മരിയ ദാസ് എം.ആർ,സീനിയർ കേഡറ്റ് നോറ മരിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു .
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *