സംസ്ഥാനത്ത് ലോക് ഡൗണ്‍ ജൂൺ 9 വരെ നീട്ടി


Ad
സംസ്ഥാനത്ത് ലോക് ഡൗണ്‍ ജൂൺ 9 വരെ നീട്ടി. മെയ് 30 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ലോക് ഡൗൺ നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കാേവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *