കൽപ്പറ്റ: ഗൂഡലായ് കുന്ന് കോഴിപറമ്പിൽ ലീല (86) നിര്യാതയായി


Ad
കൽപ്പറ്റ ഗൂഡലായ് കുന്ന് കോഴിപറമ്പിൽ ലീല (86) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ധർമ്മിണി, ഗീത. മരുമക്കൾ: ദാസൻ (കെെരളി നഗർ), രാജു (ഗൂഡലായ് കുന്ന്).
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *