വിജയൻ (52) നിര്യാതനായി


Ad

വിജയൻ (52) നിര്യാതനായി

മാനന്തവാടി പായോട് പറയൻ കണ്ടത്തിൽ വിജയൻ (52) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : സുജ. മക്കൾ: മിഥുൻ, ശിൽപ്പ. മരുമകൻ : ഉദ്ദേശ്

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *