എൻ.എം.എസ്.എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ സീറ്റൊഴിവ്


Ad
എൻ.എം.എസ്.എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 2021-22 അധ്യയന വർഷം മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.കോം കോഴ്സിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റൊഴിവ് ഉണ്ട്. അർഹരായവർ നവംബർ 5 ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി കോളേജ് ട്രാൻസ്ഫറിനായുള്ള നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ഫോൺ 04936 204569

Ad
Ad Ad

Leave a Reply

One thought on “എൻ.എം.എസ്.എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ സീറ്റൊഴിവ്”

 1. സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം.
  വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണ്.
  കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുക
  പ്രതിരോധമരുന്നുകൾ,നല്ല ഭക്ഷണം
  ഇവ ഉറപ്പു വരുത്തുക
  കുട്ടികൾ അലസരായി തുടങ്ങി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *