ബഫർ സോണിനെതിരെ കെ.സി.വൈ.എം. ദ്വാരക മേഖല പ്രേതിഷേധം നടത്തി


Ad
ബഫർ സോണിനെതിരെ കെ.സി.വൈ.എം. ദ്വാരക മേഖല പ്രേതിഷേധം നടത്തി
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ, ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയും ആണ് ദ്വാരകയിൽ നിന്നും നാലാം  മൈൽ വരെ യുവജനങ്ങൾ പന്തം  കൊളുത്തി പ്രേതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.കെ.സി.വൈ.എം. രൂപതാ പ്രസിഡന്റ്‌ ജീഷിൻ മുണ്ടായ്കതടത്തിൽ, ദ്വാരക മേഖല പ്രസിഡന്റ്‌  ബിബിൻ പിലാപ്പിള്ളിൽ, മേഖല സെക്രട്ടറി ഷിനു വടകര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *