വയനാടിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന പ്രഖ്യാപനം – മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്


Ad
കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ ജില്ലയിലെ കാപ്പി പൊടി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണന സാധ്യത ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതോടെ ജില്ലയുടെ മുഖച്ഛായ മാറുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ ജില്ല സാധ്യമാക്കുനതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ട്രീ ബാങ്കിംഗ് പദ്ധതി ജില്ലയില്‍ നടപ്പിലാക്കും. ഇതിലൂടെ ജില്ലയുടെ മുഖമുദ്രയായി ഇക്കോ- ടൂറിസം മാറും. പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ജനകീയ വികസന യജ്ഞത്തിനാണ് വഴി തുറക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളെ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള ദീര്‍ഘവീക്ഷണമുള്ള പദ്ധതികളാണ് പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *