വെസ്റ്റ് പാലമുക്കിലെ പരേതനായ തക്കാവിൽ മൊയ്തുവിൻ്റെ ഭാര്യ തുരുത്തിയിൽ കുഞ്ഞാമിന (93 ) നിര്യാതയായി.


Ad
വെസ്റ്റ് പാലമുക്കിലെ പരേതനായ തക്കാവിൽ മൊയ്തുവിൻ്റെ  ഭാര്യ തുരുത്തിയിൽ കുഞ്ഞാമിന (93 ) 

നിര്യാതയായി.
മക്കൾ – അബ്ദുള്ള, ആയിഷ, സുലൈഖ, സുഹറ, മരുമക്കൾ – മെയ്തു. ആലി , നൗഷാദ് .
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *