മാനന്തവാടി കോട്ടക്കുന്ന് പുത്തൻതറ ജോർജ് ഗോൺസാൽവസ് ( 82) നിര്യാതനായി


Ad
 മാനന്തവാടി  കോട്ടക്കുന്ന്   പുത്തൻതറ  ജോർജ് ഗോൺസാൽവസ് ( 82) നിര്യാതനായി .  സംസ്കാരം ഇന്ന് മാനന്തവാടി അമലോത്ഭവമാതാ പള്ളിയിൽ. ഭാര്യ:
ഫിലോമിന. % മക്കൾ: ഡെൽന, ഷൈനി, ഷിനോജ്, ജെനീഷ്(സിറ്റികേബിൾ മാനന്തവാടി).
മരുമക്കൾ: റെന്നി ഫെർണാഡസ്, ഫെലിക്സ് പുളിക്കൽ, നിൻസി, സോണി
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *