വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സീനിയർ ക്ലർക്കായിരുന്ന കമ്മന മാരികുടിയിൽ എം.പി പൈലി (ജോയ്സ് 55) കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു.


Ad
വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സീനിയർ ക്ലർക്കായിരുന്ന
മാനന്തവാടി കമ്മന മാരികുടിയിൽ എം.പി പൈലി (ജോയ്സ് 55) നിര്യാതനായി. ഉദരരോഗം നിമിത്തമായിരുന്നു മരണം. . വീട്ടിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണ അദ്ദേഹത്തെ ജില്ലാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: സുജ. മക്കൾ: അനിൽ ജോയ്സ്, നവീൻ ജോയ്സ്
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *