ലോറി കുടുങ്ങി: വയനാട് ചുരത്തിൽ ഗതാഗത തടസ്സം നേരിടുന്നു.


Ad
ചുരത്തിലെ ഏഴാം  വളവിന് സമീപത്തായി ലോറി യന്ത്ര തകരാറു കാരണം കേടായതിനാൽ നേരിയ തോതിൽ ഗതാഗത തടസ്സം നേരിടുന്നു.വാഹനങ്ങൾ വൺവെ ആയി മാത്രമേ കടന്ന് പോകുകയുള്ളു.വയനാട് ചുരം വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *