‘കിലെ – സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി’യിൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാപരിശീലനം – ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാം


Ad
  'കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻറ് എംപ്ലോയ്‌മെൻറ് – സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി'യിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരിശീലനത്തിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അംഗീകൃത യോഗ്യത ബിരുദം. കേരളത്തിലെ സംഘടിത അസംഘടിത മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതരാണ് (മക്കൾ/ഭാര്യ/ഭർത്താവ്/അവിവാഹിതരായസഹോദരൻ/സഹോദരി) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാഫോറത്തിനും മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കും www.kile.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ 30.01.2021വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് kilecivilservice@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *